INFOLINIA: +48 61 307 03 11

Wypożycz aparaty słuchowe

Umów wizytę

Bezpłatna wizyta domowa

Umów wizytę

Bezpłatne badanie słuchu

Umów badanie

NAJWAŻNIEJSZE PRZYCZYNY UTRATY SŁUCHU

Dorośli :
    ~ hałas;    
    ~ proces starzenia się (Presbiacusis);    
    ~ nowotwory;    
    ~ niewydolność krążenia.    
Dzieci :
    ~ choroby ucha środkowego (Otitis Media);    
    ~ choroby wieku dziecięcego (świnka, odra);    
    ~ wady dziedziczne.    
Inne :
    ~ zapalenie opon mózgowych;    
    ~ uszkodzenie głowy;    
    ~ leki ototoksyczne.    

 

Przewodzeniowy ubytek słuchu powoduje zwykle pogorszenie słyszenia w zakresie niskich częstotliwości. Oznacza to, że nisko brzmiące dźwięki (głębokie dźwięki, takie jak "o", "u"), które są nośnikami większej części "głośności" mowy są najbardziej zniekształcone. Powoduje to zmniejszenie głośności słyszanego sygnału mowy, ale nie wpływa na jego wyrazistość. Z drugiej strony odbiorczy ubytek słuchu najbardziej wpływa na ostrość słyszenia w zakresie wysokich częstotliwości. Wysoko brzmiące dźwięki (takie, jak "s", "f", "sz", "cz", "t") odgrywają decydującą rolę w naszej umiejętności wyraźnego rozumienia mowy. To dlatego osoba z odbiorczym ubytkiem słuchu często mówi: Słyszę, ale nie mogę zrozumieć tego, co się do mnie mówi. Niezależnie od przyczyny i stopnia występującego ubytku słuchu, należy zawsze pamiętać, że prawie każdy niedosłyszący może odnieść dużą korzyść z dobrze dopasowanego aparatu słuchowego. Jeżeli zauważamy u siebie problemy ze słyszeniem, warto udać się do lekarza laryngologa lub protetyka słuchu, aby uzyskać wszechstronną poradę dotyczącą słuchu.    


Ubytki słuchu mają różny stopień    

Między dwoma biegunami: dobrego słyszenia i braku słyszenia występuje rozległy obszar ubytków słuchu o różnym stopniu. Stopnie ubytków słuchu są określane jako:    
20-55 dB - niewielki (mild)    
55-70dB - średni (moderate)    
70-90 dB - znaczny (severe)    
większy niż 90 dB - głęboki (profound)