INFOLINIA: +48 61 307 03 11

Wypożycz aparaty słuchowe

Umów wizytę

Bezpłatna wizyta domowa

Umów wizytę

Bezpłatne badanie słuchu

Umów badanie

Osoby słabosłyszące, które mają orzeczenie niepełnosprawności lub grupę inwalidzką mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze rozdysponowywane są przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. O dofinansowanie można starać się w ramach dwóch programów:

1. „Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze"

Z programu mogą skorzystać osoby, które:

posiadają ważne orzeczenie niepełnosprawności lub grupę inwalidzką
mają wydane przez lekarza laryngologa i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenie na aparat słuchowy, wkładkę indywidualną, lub system wspomagający słyszenie FM
przedstawią fakturę lub fakturę proforma na zakup aparatu słuchowego lub innego środka pomocniczego -mają dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający określonego limitu.

W tym programie maksymalna kwota dofinansowania może wynosić około 150 limitu cenowego środka pomocniczego określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale sposób rozdziału pieniędzy leży w gestii danej placówki, dlatego w różnych powiatach rzeczywiście wypłacane kwoty mogą się znacząco różnić.

W związku z koniecznością posiadania potwierdzonego przez NFZ zlecenia na środek pomocniczy z programu można skorzystać raz na pięć lat w przypadku aparatów słuchowych i wkładek indywidualnych, oraz co dziesięć lat przy zaopatrzeniu w systemy FM. Jest to podstawowy program dla niepełnosprawnych osób z wadami słuchu, umożliwiający bezpłatne zaopatrzenie w odpowiednio dobrany aparat słuchowy. Warto więc z niego korzystać!