Wypożycz aparaty słuchowe

Umów wizytę

Bezpłatna wizyta domowa

Umów wizytę

Bezpłatne badanie słuchu

Umów badanie

Osoby słabosłyszące, które mają orzeczenie niepełnosprawności lub grupę inwalidzką mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze rozdysponowywane są przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. O dofinansowanie można starać się w ramach dwóch programów:

1. „Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze"

Z programu mogą skorzystać osoby, które:

posiadają ważne orzeczenie niepełnosprawności lub grupę inwalidzką
mają wydane przez lekarza laryngologa i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenie na aparat słuchowy, wkładkę indywidualną, lub system wspomagający słyszenie FM
przedstawią fakturę lub fakturę proforma na zakup aparatu słuchowego lub innego środka pomocniczego -mają dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający określonego limitu.

W tym programie maksymalna kwota dofinansowania może wynosić około 150 limitu cenowego środka pomocniczego określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale sposób rozdziału pieniędzy leży w gestii danej placówki, dlatego w różnych powiatach rzeczywiście wypłacane kwoty mogą się znacząco różnić.

W związku z koniecznością posiadania potwierdzonego przez NFZ zlecenia na środek pomocniczy z programu można skorzystać raz na pięć lat w przypadku aparatów słuchowych i wkładek indywidualnych, oraz co dziesięć lat przy zaopatrzeniu w systemy FM. Jest to podstawowy program dla niepełnosprawnych osób z wadami słuchu, umożliwiający bezpłatne zaopatrzenie w odpowiednio dobrany aparat słuchowy. Warto więc z niego korzystać!